มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมด้วย นายนายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการ,บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์,หน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 2,,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับ นายผม สะอาด บ้านเลขที่ 108 ม. 3 ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธี.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว