ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทาสีรั้วศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สระแก้ว / กองสาธารณสุข อบจ.สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทาสีรั้วศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว