เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปการณ์ สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เเละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปการณ์ สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เเละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว