เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบอบเเห้งพลังงานเเสงอาทิตย์ ขนาด 8X20.80 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเปรรูปสมุนไพร บ้านใหม่คลองยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบอบเเห้งพลังงานเเสงอาทิตย์ ขนาด 8X20.80 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเปรรูปสมุนไพร บ้านใหม่คลองยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว