เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล (แบบหอถังสูง) ของวิสาหกิจชุมชนบ้านทหารผ่านศึก เขต 2 ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล (แบบหอถังสูง) ของวิสาหกิจชุมชนบ้านทหารผ่านศึก เขต 2 ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว