ประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว(ชั้น 2)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว