เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งเเต่เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)

แผนการใช้จ่ายเงินรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งเเต่เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว