เรื่อง สำเนารายละเอียดตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน

สำเนารายละเอียดตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว