อบจ.สระแก้ว “กิจกรรม BIG Cleaning Day”

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน อบจ.สระแก้วน่าอยู่ “กิจกรรม ๕ ส.” และ “กิจกรรม Big Cleaning Day” เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น สามารถปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและประหยัดทรัพยากร รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานที่ทำงาน โดยมี นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว