ประชุมและสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.สระแก้ว.

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประชุมและสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว