เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารขายสินค้า (อาคาร บ)ที่ตลาดโรงเกลือ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารขายสินค้า (อาคาร บ)ที่ตลาดโรงเกลือ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว