การประชุม ก.จ.จ. สระแก้ว ครั้งที่ 5/2566

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ก.จ.จ.สระแก้ว ครั้งที่ 5/2566 โดยมี นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว