อบจ.สระแก้ว ตรวจ ATK บุคลากร คุมเข้มการแพร่ระบาด COVID-19

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว คุมเข้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19).

นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้กองสาธารณสุข อบจ.สระแก้ว ตรวจ ATK บุคลากรในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วก่อนเริ่มปฏิบัติงานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว