เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 จำนวน 2,394 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 จำนวน 2,394 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว