ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว เข้าพบนายก อบจ.สระแก้ว

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว เข้าพบนายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแก้ว ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การสร้างรายได้ อาชีพ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือยามเจ็บป่วยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน และในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น2)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว