อบจ.สระแก้ว ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มของส่วนราชการและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว.

จังหวัดสระแก้วจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
•(ภาคค่ำ) ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชน ทุกหมู่เหล่า ของจังหวัดสระแก้วพร้อมใจร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อม ร้องเพลงสดุดีจอมราชา หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทย

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว