เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ 1 อัตรา และครูผู้สอนผู้พิการ 2 อัตรา !!!

เปิดรับสมัคร : วันที่ 6-12 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว (กศน.สระแก้ว เดิม)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว