เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4500 สระแก้ว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4500 สระแก้ว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว