โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยฯ

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.
โดยมี พันตำรวจเอกชัยณรงค์ บุญด้วง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว/พันตำรวจเอกเอกอนันต์ หูแก้ว ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว/พันตรีสมชาย ชาญชัย หัวหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19/นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว/นายวิเชียร สุคนธประทีป นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม/คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว/เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว/มูลนิธิ สมาคมในจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติ.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการดับเพลิงที่มีความทันสมัยและประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการปฎิบัติงานจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ องค์กรเอกชน และอาสาสมัครมูลนิธิ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว