เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว