พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล สมเด็จพระสังฆราช

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 06.30 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางมณฑา ศรีชัย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว