เรื่อง ส่งสำเนารายละเอียด ตารางแสดงวงเงินฯ ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดสระแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /งานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงหอพัก

ส่งสำเนารายละเอียด ตารางแสดงวงเงินฯ ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดสระแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /งานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงหอพัก

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว