การประชุมเพื่อติดตามเอกสารหลักฐาน ตามตัวชี้วัดฯ(LPA)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามเอกสารหลักฐาน ตามตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) อบจ.สระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว