ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2566 (อำเภอวัฒนานคร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยมี นายวัลลภ ประวัติวงค์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น2).

เรื่องพิจารณา
-1.การเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประจำอำเภอ.
-2.การพิจารณาประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง.
-3.การพิจารณาประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง.
-4.การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง.
-5.การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ยุบรวมเอกสารและหีบบัตรเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแบบพิมพ์และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รวบรวมผลคะแนนเลือกตั้ง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว