เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12 โวลต์ 80 แอป์ จำนวน 3 ลูก เพื่อใช้สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 6800 สก หมายเลขทะเบียน กค 5801 สก และหมายเลขทะเบียน กต 2557 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12 โวลต์ 80 แอป์ จำนวน 3 ลูก เพื่อใช้สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 6800 สก หมายเลขทะเบียน กค 5801 สก และหมายเลขทะเบียน กต 2557 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว