กิจกรรมค่ายศิลปะสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 : โรงเรียนสระแก้ว

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายศิลปะสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 Visual Arts : Music : Dramatic Arts ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุญเล็กโรงเรียนสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว