ประชุมเตรียมจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬา อบจ.สระแก้ว คัพ

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว คัพ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว