เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของกระทรวงมหาดไทย

ด้วยกระทรวงมหาดไทยเเจ้งว่าได้จัดทำหนังสือประมวลองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (Work manual) การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษก กระทรวงมหาดไทยในรูปเเบบ e-book เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว