จังหวัดเคลื่อนที่ รร.บ้านเขาดิน

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนสิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้นำบริการสาธารณะ ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว