มอบโล่รางวัลโครงการส่งเสริมการอ่าน การแข่งขันตอบคำถาม “เมืองสระแก้ว ท้องถิ่นบ้านเรา”

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบโล่รางวัลโครงการส่งเสริมการอ่าน การแข่งขันตอบคำถาม “เมืองสระแก้ว ท้องถิ่นบ้านเรา” ภายหลังจบการแข่งขันในแต่ละประเภท ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ และสรุปผลการแข่งขันดังนี้.

✍️1.ระดับประถมศึกษา.
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านเขาสารภี.
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านซับใหญ่ A.
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนวัดหนองม่วง.
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมโรงเรียนพวงคราม

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว