เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพรนิมิตร หมู่ที่ 27 ตำบลทุ่งมหาเจริญ เชื่อมทางหลวงชนบทสระเเก้ว สก 3087 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพรนิมิตร หมู่ที่ 27 ตำบลทุ่งมหาเจริญ เชื่อมทางหลวงชนบทสระเเก้ว สก 3087 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว