เรื่อง ด้วยจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลนครสกลนคร ขอเชิญชวนท่องเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2566

ขอเชิญชวนท่องเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 ขึ้นในระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2566 เ

ขอเชิญชวนท่องเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 ขึ้นในระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2566

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว