เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว