เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว