การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบจ.สระแก้ว 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2566 (เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาฯ) ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว