เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยบ่อแร่ 4 หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ เชื่อมบ้านไร่สามสี หมู่ที่ 3 ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยบ่อแร่ 4 หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ เชื่อมบ้านไร่สามสี หมู่ที่ 3 ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว