เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนเทศบาล 7 เชื่อมบ้านสวน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน และถนนเทศบาล 33/3 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนเทศบาล 7 เชื่อมบ้านสวน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน และถนนเทศบาล 33/3 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว