การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.สระแก้ว 11/2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 11/2566 (ก.จ.จ.สระแก้ว) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว