เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว ที่บ้านโปร่งเกตุ หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว ที่บ้านโปร่งเกตุ หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว