ครบรอบ ๓๐ ปี จ.สระแก้ว

“ครบรอบ 30 ปี จังหวัดสระแก้ว”
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมพิธีสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2566 ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว และลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว