การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาภายใต้โครงการฯวันครู 2567

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว