เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมเเละปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมเเละปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว