เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่ง 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข 1115 สก จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรังปรุงรถยนต์นั่ง 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข 1115 สก จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว