การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำโครงการที่หน่วยบริการฯ

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำโครงการที่หน่วยบริการ หน่วยงาน สถานบริการ กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ องค์กรอื่นๆ และ อปท. ในพื้นที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนฟื้นฟูฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว