พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายฯ

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี (ชั้น ๒) อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โดยมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๓ ราย ประกอบด้วย ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน ๖ ราย และชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน ๕๗ ราย.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารสถานศึกษาฯ และครูอันดับ คศ.๔ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว