วันครู ๒๕๖๗ “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๗ “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

ในเวลา ๑๐.๓๐ น. ร่วมพีธีไหว้ครู บูชาบูรพาจารย์ และเป็นประธานมอบมอบรางวัลครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมกล่าวให้โอวาทในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๖๗.

✅-พิธีมอบโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖.
✅-พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖.
✅-พิธีมอบโล่รางวัลสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาให้กับครู.
✅-พิธีมอบเกียรติบัตรให้ “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี ๒๕๖๗.
✅-พิธีมอบเกียรติบัตรให้ “ครูดีที่ศิษย์รัก” ประจำปี ๒๕๖๗.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว