ฝ่ายกิจการพาณิชย์ อบจ.สระแก้ว

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายภารกิจฝ่ายกิจการพาณิชย์.

✍️องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้จัดตั้งฝ่ายกิจการพาณิชย์ขึ้น เพื่อดูแลงานจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดเก็บรายได้ งานกฎหมายและคดี การบริหารจัดการทั่วไป ได้แก่ ความสะอาด ความปลอดภัย การจัดระเบียบร้านค้า การจราจร การประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตลาดโรงเกลือและตลาดวังปลาตอง.

​👇 ในระหว่างวันที่ 18-26 มกราคม 2567 ฝ่ายกิจการพาณิชย์ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันจัดระเบียบการวางสินค้ารุกล้ำ/ต่อเติม/การจราจรฯลฯในตลาดโรงเกลือ เพื่อให้เกิดความสวยงาน สะอาด สะดวก สบายแก่นักท่องเที่ยว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว