เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเเละการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2566

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเเละการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2566

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว