ประกวดร้องเพลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาชาด67

✍️วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 19.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดร้องเพลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนท้องที่ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันฯ ในงาน “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567” .

✍️ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานทั้งสิ้นจำนวน 5,500,000 บาทถ้วน โดย นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (รองประธานคณะกรรมการ) การจัดงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ.2567 มอบหมายภารกิจให้ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว.

✅-1.จัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน การปรับพื้นที่และดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.
✅-2.วางผังการจัดงานให้เป็นสัดส่วน สะดวกในการเที่ยวชมงาน.
✅-3.การจัดระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่จัดงาน.
✅-4.จัดสร้างเวทีกลาง พร้อมระบบแสง เสียง และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.
✅-5.จัดเตรียมสถานที่จอดรถยนต์ให้เพียงพอต่อผู้มาเที่ยวชมงาน.
✅-6.จัดสถานที่เวทีกลางสำหรับพิธีเปิดงาน.
✅-7.ออกแบบและจัดสร้างซุ้มประตูทางเข้าบริเวณการจัดงาน.
✅-8.ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเทศกาลประจำปีฯ.

👇 “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567”📍จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2567 (รวม 9 วัน 9คืน)💢 ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว📍.

✅ งานแสดง “ราตรีผ้าไทย รวมใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว.
✅ขอเชิญทุกท่านซื้อสลากกาชาด รางวัลที่ 1 เป็นทองคำแท่ง มูลค่า 1 ล้านบาท.
✅กิจกรรมตักไข่ มัจฉากาชาด.
✅ชมนิทรรศการเสมือนจริง โครงการ “ตามพระราชปณิธาน”.
✅ร้านค้าร้านอาหารรวมของอร่อยสระแก้ว.
✅ชมฟรีคอนเสิร์ตของศิลปินนักร้อง เบิ้ล ปทุมราช📌มนต์แคน แก่นคูน📌แอน อรดี📌จ๊ะ อาร์สยาม📌ครูเต้ย อภิวัฒน์.
✅การประกวดเต้น cover dance.
✅การประกวดร้องเพลงของกำนันผู้ใหญ่บ้าน.
✅พบกับการออกร้าน จำหน่ายสินค้า การจัดแสดงนิทรรศการ ของทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด📌สินค้า OTOP📌และนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ อีกมายมาย แล้วมาเที่ยวงานกันนะครับ.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว