โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯจังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือนกุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนร่มเกล้า ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วโดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้นำบริการสาธารณะ ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน พร้อมทั้ง กิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจพัฒนาชุมชน และช่วยเหลือแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว